Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuskrypt MAP 19777

Wróć do opisu manuskryptu


MAP 19777 Read manuscript
manuskrypt
Podręcznik astrologiczny
A notebook of formula and instructions for astrological and magical works on charm, healing and prot
1925
birmański, pali, Pa'O
birmańskie, Pa'O
Notatnik z astrologicznymi i magicznymi zapiskami o amuletach, leczeniu i ochronie.
Imię mnicha U Uttara pojawia się na ilustracji nr 31, co może sugerować, że notatnik należał kiedyś do mnicha. Z jednej strony: tekst birmański o opowieściach Dźataki, napisany przy użyciu czarnego atramentu. Po nim następuje dość tajemniczy tekst w birmańskim, napisany ołówkiem, prawdopodobnie odnoszący się do sposobów uniknięcia złej karmy dzięki obliczeniom astrologicznym i czynnościom apotropaicznym. Podpisany "U Ottara (imię mnicha), trzeci dzień przybywającego księżyca miesiąca Tabodwe 1287 [=1925]" Na rewersie, astrologiczne ilustracje z odniesieniami do różnych ponumerowanych konstelacji i lat; wszystkie zaczynają się od słów: "wszyscy, którzy urodzili się tutaj, będą..." i wymieniają lata w których zdarzyła się dana konstelacja. Kończy się kilkoma diagramami do wyliczeń astrologicznych.
papier
17.4 × 39 × 2.3 cm
Mjanma
domena publiczna
OAI-PMH