Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuskrypt MAP 15539

Wróć do opisu manuskryptu


MAP 15539 Read manuscript
manuskrypt
Zbiór modlitw
2 poł. XIX wieku
tybetański
tybetańskie
Zbiór tekstów i modlitw:
1. Modlitwa o długie życie do obrońcy Amitajusa [mgon po tshe dpag med kyi sgo nas tshe 'gugs bzhugs so] (folio 1-4);
2. Ofiara pudźa Mahakali [dpal myur mdzad ye shes kyi mgon po la tshogs mchod 'bul tshul bzhugs (folio 5-7);
3. Ocean pomyślności, który pomnaża zasługę i przynosi szczęście własne i innych z sekretnych nauk rytuału Hajagriwy [rta mgrin gsang sgrub kyi chos skor las rang gzhan la dge mtshan spel ba'i cho ga dge legs rgya mtsho'i char 'bebs zhes bya ba bzhugs so] (folio 8-24);
4. Rytuał Panden Lhamo oczyszczający z negatywnych doświadczeń nagromadzonych przeciw boginiom Mamo [dpal ldan lha mo'i cho ga dang 'brel ba'i ma mo'i 'khrul skongs gtong tshul (folio 25-38);
5. karta z fragmentem tekstu (folio 39);
6. karta z fragmentem tekstu (folio 40);
7. zapis nutowy pudźi (folio 41-42).
Pieczęcie własnościowe na karcie tytułowej, filigrany na papierze żeberkowym przypominają znaki fabryki w Tobolsku z końca XVIII w. Razem z tekstem przechowywano tekturki wykrojone na miarę kart. Niektóre z nich owinięto w krepinę. Karty umieszczone są pomiędzy dwiema drewanianymi okładkami i owinięte w jedwabną chustę.
ołówek, papier czerpany, papier maszynowy, tusz czarny
36 × 8.5 × 7 cm
Mongolia
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
domena publiczna
OAI-PMH