Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuskrypt MAP 14152

Wróć do opisu manuskryptu


MAP 14152 Read manuscript
manuskrypt
1. Mahāpratisarā-mahāvidyārājñī; 2. Mahā-sāhasra-pramardanī 3. ?
Buddyjski zbiór tantryczny - trzy teksty: 1. Mahapratisara-mahawidjaradźńi; 2. Maha-sahasra-pramardani; 3. ?
1 poł. XX wieku
sanskryt
newa, praćalit
1. podręcznik rytualny przygotowania amuletu; 2. zaklęcia przeciwko złym mocom; 3. tekst niedokończony, niezidentyfikowany.
Na karcie 44 (folio 44) kończy się ārya-mahāpratisarāḥ mahāvidyārājñīḥ rakṣāvidhāna-kalpo vidhyādharasyāyāṃ samāptaḥ, Na karcie 90 (folio 90) kończy się āryamahā-sāhasra-pramarddanī || nāma-mahā???-sūtraṃ samāpta[m]. Strony verso barwione na żółto. Karty umieszczone pomiędzy dwie drewniane okładki.
papier, tusz czarny, tusz czerwony
10 × 35 cm
Nepal
G. Hidas: Mahāpratisarā-Mahāvidyārājñī, The Great Amulet, Great Queen of Spells. Introduction, Critical Editions and Annotated Translation, New Delhi : International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan 2012 (Śata-Piṭaka Series: Indo-Asian Literatures, 636).
domena publiczna
OAI-PMH