Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuskrypt MAP 14149

Wróć do opisu manuskryptu


MAP 14149 Read manuscript
manuskrypt
Anekārtha-koṣaḥ
Anekartha-kosza ("Kosz wielu znaczeń") - Słownik synonimów
Medinikara
1 poł. XIX wieku
sanskryt
dewanagari
Manuskrypt złożony z kilku: pierwsza karta z jednego, brak, karta 12 (folio 2) z drugiego, brak, potem karty 72-75 (folio 3-6) z trzeciego, brak, od karty nr 105 (folio 7) do ostatniej karty nr 171 (folio 53) znowu drugi (brak kart nr 112 {między folio 13-14}, 116-122 {między folio 16-17}, 131-139 {między folio 24-25}, 145-147 {między folio 29-30}), potem osobna nienumerowana karta (folio 54) z innego manuskryptu?, po czym na koniec karta z kolejnego manuskryptu. Na ostatniej karcie datowanie: śrī vikramasamvat 1870 sāla-phālguṇāvadi ? roj 1 etad dine sampūrṇam. Karty wykonano z kilku warstw papieru. Strony verso barwione na żółto. Karty ułożone pomiędzy dwie drewniane okładki.
Na wewnętrznej stronie okładki obraz temperą, prawdopodobnie budda Wajroćana (KH: vairocana).
papier, tusz czarny
12.5 × 28 × 4 cm
Nepal
domena publiczna
OAI-PMH