Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuskrypt MAP 10021

Wróć do opisu manuskryptu


MAP 10021 Read manuscript
ksylograf, manuskrypt
Zbiór modlitw
poł. XIX wieku
tybetański
tybetańskie
1. [spyan ras gzigs gi 'phreng ba mo rtags pa'i tshal zhes byas ba bzhugs so] (folio 1-7);
2. [mgon po sho mo bzhi zhes bya ba bzhugs so] (folio 8-14);
3. [sku gsung thugs rje rten bzhugs so] (folio 15-23);
4. [dad pa gsum sgom tshul mdor bsdus bzhugs so] (folio 24-25);
5. Modlitwa związana z "wielkim wyzwoleniem" [thar pa chen po] (folio 26-32);
6. [dpal rdo rje sder mo zhes bya ba'i gzungs] (folio 33-35);
7. [lam sho lo ka’i byin rlabs che ba’i gzungs (folio 33-35);
8. Trzy karty z niezidentyfikowanym tekstem i jedna pusta karta (folio 38-41);
9. Jedna karta z niezidentyfikowanym tekstem (folio 42);
10. Dwa diagramy z opisem w piśmie kursywnym dbu-med (folio 43-44);
11. Malutka kartka z modlitwą (folio 45);
12. Dwie niezidentyfikowne karty (folio 45-47).
Odręczne rysunki. Pieczęci wykonane czerwonym tuszem. Karty włożone pomiędzy dwie tekturowe okładki i zawinięte w tkaninę.
papier czerpany żeberkowy, papier maszynowy, tusz czarny, tusz czerwony
10.5 × 22.5 × 1 cm
Mongolia
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
domena publiczna
OAI-PMH