Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuskrypt MAP 10016/8

Wróć do opisu manuskryptu


MAP 10016/8 Read manuscript
ksylograf
Zbiór tekstów modlitewnych kierowanych do grupy najbliższych uczniów Buddy Śakjamuniego, 16 arhantów
różni autorzy (m. in. autor 3 utowru: Ngag dbang blo bzang bstan pa'i rgyal mtshan, 1811-1848)
XIX-XX wiek
tybetański
tybetańskie
1) Ofiara i modlitwa pokłonów przed arhantami; praktyka wyznania i oczyszczenia [theg pa chen po’i gso skyong blang ba’i sgo nas thub dbang gnas brtan bcu drug dang bcas pa la phyag mchod thugs dam bskul ba’i chog …. bzhugs so ] (folio 1-7 [1a-7a]);
2) Metoda oczyszczania wodą w czasie pudźi [gnas brtan mchod pa’i skabs su khrus gsol bya tshul bzhugs so] (folio 8-11 [1a-4a]);
3) Metody składania ofiary i modlitwy do Buddy Śakjamuniego i szesnastu arhantów - klejnot spełniający życzenia rozprzestrzeniania Nauk Buddy Śakjamuniego (właściwa pudźa 16 arhantów) [thub dbang gnas brtan bcu drug dang bcas pa la mchod cing gsol ba gdab pa’i tshul thub bstan rgyas byed yid bzhin gyi nor bu zhes bya ba bzhugs so] (folio 12-31 [1a-20a]);
4) Wizualizacja wazy (praktyka fazy stwarzania bóstwa) [bum bskyed] (folio 32-35 [1a-3a]);
5) Recytacja samoinicjacji tantry Jamantaki; [dpal rdo rje ’jigs byed kyi bdag ’jug ngag ’don gyi rim pa bzhugs so] (folio 36-53 [1a-18a]);
6) Recytacja pokojowej i gniewnej pudźi ognia tantry Jamantaki [dpal rdo rje ’jigs byed kyi zhi rgyas kyi spyin sreg gi ngag ‘don bzhugs] (folio 54-66 [1a-13a]).
Fragmenty tekstu zaznaczono czerwoną kredką. Teksty przechowywane razem z obiektami MAP/1-8, całość owinięta w bawełnianą chustę.
papier czerpany żeberkowy, papier maszynowy, tusz czarny
10 × 37 × 9 cm
Mongolia
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
domena publiczna
OAI-PMH