Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuskrypt MAP 10016/6

Wróć do opisu manuskryptu


MAP 10016/6 Read manuscript
ksylograf
Zbiór 5 tekstów modlitewnych szkoły Gelugpa
1. Mkhas grub sangs rgyas ye shes,
2. mistrzowie Kadampy,
3. Panczen Lama Blo bzang chos k
XIX-XX wiek
tybetański
tybetańskie
1) instrukcja praktyki wyznania błędów przed zgromadzeniem 35 bodhisattwów [byang chub ltung bshags kyi tī ka bzhugs so] (folio 1-13 [1a-13a]);
2) zbiór nauk doskonałych mistrzów tradycji Kadampa [bka' gdams pa], takich jak Atiśia, Dromton ['Brom ston], gesze Po to pa, etc. [bka' gdams kyi skye bu dam pa rnams kyi gsung bgros thor bu ba bzhugs so] (folio 14-37 [,[1a-23b]); tekst niekompletny + 2 folio z tekstem i z 4 wizerunkami, w tym Atiśia i ’Brom ston;
3) guru joga - praktyka usuwania wewnętrznych chorób [rje btsun bla ma'i rnal byor dang nang gi khong skran don pa'i skyung sman zhes bya by bzhugs so]; tekst ułożył I Panczen Lama Lobsang Czokji Gjalcen [Blo bzang chos kyi rgyal mtshan] (folio 38-42 [1a-5a]);
4) wskazówki do przestrzegania nienagannej moralności [tshul khrims yang dag par bsrung ba'i man ngag ces bya ba bzhugs so]; tekst ułożył I Panczen Lama Lobsang Czokji Gjalcen [Blo bzang chos kyi rgyal mtshan]; deski ksylograficzne wycięte przez Bsam grub mthong smon w Dben sa chos kyi pho brang (folio 43-61 [1a-18a]);
5) Instrukcje o rodzajach karmana i długości żywotów [las rnams par ’byed pa'i mdo sogs dang tshe mtha'i mdo'i don bsdus nas bkod pa bzhugs so] ułożył Drakpa Szedrup [Grags pa bshad sgrub] w klasztorze Czone [co ne] (folio 62-75 [1a-14a]).
Zdobione odręcznymi rysunkami; przedstawieniami figuralnymi; dodatkowe zapiski. Teksty przechowywane razem z obiektami MAP/1-8, całość owinięta w bawełnianą chustę.
papier maszynowy, tusz czarny
10 × 37 × 9 cm
Mongolia
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
domena publiczna
OAI-PMH