Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuskrypt MAP 10016/5

Wróć do opisu manuskryptu


MAP 10016/5 Read manuscript
ksylograf, manuskrypt
Zbiór 7 tekstów sakralnych zawierających rytuały ofiarne bóstw tantrycznych
XIX-XX wiek
tybetański
tybetańskie
1) szczegółowa analiza zasady pratītyasamutpāda; tyb. [rten 'brel gyi mtha' dpyad]; tekst był ofiarowany przez p. Jesze Dordże [ye shes rdo rje] dla klasztoru Taszi Gomang [bkra shis sgo mang] (folio 1-38 [1a-38a]);
2) metoda praktyki pudźi ofiarnej 4-głowego Strażnika Dharmy - Mahakali [dpal mgon zhal bzhi la mchod gtor ’bul tshul bzhugs so] (folio 39-48 [1a-10a]);
3) hymn pochwalny i ceremonia ofiarna dla Strażnika Dharmy Czamsinga [Icam sring]; tyb. [chos skyong dregs pa lcam sring gi mngon rtogs bskangs bshags bstod bskul dang bcas pa bzhugs so'] (folio 49-60 [1a-12a]);
4) hymn pochwalny i ceremonia ofiarna dla boga Brahmy [lha chen tshangs pa chen po'i mngon rtogs bskang bshags bstod pa bzhugs so] (folio 61-66 [1a-6a]);
5) modlitwa ofiarna do Strażnika Dharmy, Mahakali Białego [będącego] Klejnotem spełniającym życzenia [mgon dkar yid bzhin nor bu'i gtor chog bzhugs so] (folio 67-71 [1a-5a]);
6) modlitwa ofiarna “naprawy i odbudowy” do Króla Dharmy, Jamy [dam can chos kyi rgyal po'i gtor chog bskang gso bstod bskul dang bcas pa bzhugs so] (folio 72-90 [1a-19a]);
7) sadhana (praktyka realizacji) i modlitwa ofiarna do Strażniczki Dharmy bogini Magzor Gjalmo ['dod khams dbang phyug ma dmag zor rgyal mo'i sgrub thabs gtor chog bzhugs so] (folio 91-109 [1a-29a]);
8) dwie karty modlitwy (folio 110-111 [1b-2b]).
Teksty przechowywane razem z obiektami MAP/1-8, całość owinięta w bawełnianą chustę.
papier czerpany, papier maszynowy, tusz czarny
10 × 37 × 9 cm
Mongolia
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
domena publiczna
OAI-PMH