Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Manuscript Read

Manuskrypt MAP 10016/3

Wróć do opisu manuskryptu


MAP 10016/3 Read manuscript
ksylograf
1. thog mtha' bar sdom lam mtha' yas ma bzhugs, 2. ?
Dwa buddyjskie teksty filozoficzne
Congkhapa (?)
XIX-XX wiek
tybetański
tybetańskie
1) bezkresna modlitwa (tyb. thog mtha' bar gsum smon lam mtha' yas ma bzhugs so) (folio 1-4);
2) brak tytułu na pierwszej stronie, tekst zidentyfikowano jako modlitwę pochwalną Congkhapy [tsong kha pa] ku czci Buddy Śakjamuniego (tyb. Tendrel topa [rten 'brel rtogs pa]), jako odkrywcy i wyraziciela zasady prawa współzależnego powstawania (folio 5-9).
Suchy tłok papierni rosyjskiej na papierze maszynowym. Teksty przechowywane razem z obiektami MAP/1-8, całość owinięta w bawełnianą chustę.
papier czerpany, papier maszynowy, tusz czarny
10 × 37 × 9 cm
Mongolia
A. Helman-Ważny, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.
domena publiczna
OAI-PMH