Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Collection

kolekcja filipińska

filipińska

W skład kolekcji filipińskiej wchodzą cztery obiekty (MAP 3259, 3260, 3261, 3262), włączone do zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w 1976 roku. Są to manuskrypty wykonane z bambusowych deszczułek, na których wyryto teksty w języku hanunuo, używanym przez ludność Mangyan zamieszkującą wsypę Mindoro. Jest to jedyne miejsce w Filipinach, gdzie do dzisiaj przetrwało lokalne pismo. Obecnie używa się go najczęściej do produkcji manuskryptów przeznaczonych na rynek turystyczny.first first Manuskrypty 1...4 z 4 first first
Numer inwentarzowy Tytuł/nazwa Język Datowanie
MAP 3262 Manuskrypt filipiński hanunuo XX wiek
MAP 3261 Manuskrypt filipiński hanunuo XX wiek
MAP 3260 Manuskrypt filipiński hanunuo XX wiek
MAP 3259 Manuskrypt filipiński hanunuo XX wiek
first first Manuskrypty 1...4 z 4 first first