Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Collection

kolekcja hebrajska

hebrajska

Obecnie na kolekcję hebrajską składają się jedynie dwa fragmenty Tory przywiezione z terenów Palestyny. W oby przypadkach krój pisma jest typowy dla hebrajskich tekstów powstałych w Europie Środkowej. Z kolei sposób obróbki pergaminu znacząco się różni, co wskazuje na rozbieżną proweniencję obu manuskryptów. Jeden z obiektów (MAP 6497) powstał najprawdopodobniej w Europie w XVIII wieku, natomiast drugi (MAP 6496) wykonano w XIX wieku na ziemiach palestyńskich.

Fragmenty Tory z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku zostały opracowane przez panią Małgorzatę Barcikowską z Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz księdza prof. Stanisława Mendalę.first first Manuskrypty 1...2 z 2 first first
Numer inwentarzowy Tytuł/nazwa Język Datowanie
MAP 6497 Fragment Tory hebrajski XVIII wiek
MAP 6496 Fragment Tory hebrajski 2 poł. XIX wieku
first first Manuskrypty 1...2 z 2 first first